GELENEKSEL SONRASI TOPLUM ÜZERİNE

GELENEKSEL SONRASI TOPLUM ÜZERİNE

Yazar
MEHMET AYSOY
Yayınevi
Açı Kitaplar

ISBN
9756711272
Basım Tarihi
Nisan 2003
Sayfa sayısı
160 sayfa
Boyutlar
8 cm
Tarih/toplumsal gerçeklik, bir yanıyla tarihi süreçte varılan son aşamaya göre değerlendirilmek, geçmiş bugüne göre yeniden kurgulanmak ve oluşturulmuş evrim gelişme yasalarına uydurulmak istenirken; öte yanda, bir şekilde ithal ve iktibas edilen sosyolojik kuram ve söylemlerin açtığı kapılardan, pencerlerden, bunların izin verdiği ölçülerde, kendi gerçekliğimizi görmeye ve anlamaya çalışmışızdır. Bir yanda Cumhuriyetle taçlanan ama Orta Asya'dan başlamış bir tarihi/toplumsal süreç bu sonla bitek üzere aşamalandırılmaya çalışırken; öte yanda, modernite gibi ele alışların izin verdiği ve kavramsallaştırdığı yaklaşımlarla toplumsal gerçekliğimizi keşfedilmeye, anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır.Aysoy, Türk toplumunun tarihi/toplumsal gerçekliği ile; onu anlaşılması, açıklanması yolunda ileri sürülen kuram ve söylemler arasındaki kopukluğu giderecek bu çalışmasında bir kuram/eylem bütünlüğü sağlamayı amaçladığı gibi, belli ele alışlarla maskelenen, kendisini ele vermeyen toplum gerçekliğimizi yeniden kuramsal olarak inşa etmeye girişmiştir.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit