Basın Yayın Kanunu Ve İlgili Mevzuat

Basın Yayın Kanunu Ve İlgili Mevzuat

Yazar
Kollektif
Yayınevi
Adalet Yayınevi - Cep Kanunları

ISBN
9789944416788
Kitap Dili
Türkçe
Basım Tarihi
Ağustos 2007
Sayfa sayısı
336 sayfa
Boyutlar
14.0x20.0 cm

BASIN YAYIN KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
-Anayasa (İlgili maddeler)
-Basın kanunu
-Matbaalar kanunu
-Türkiye radyo ve televizyonu kanunu
-Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun
-Telsiz kanunu
-Evrensel hizmetin sağlanması hakkında kanun
-Basın iş kanunu
-Basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname
-Basın ilan kurumu teşkiline dair kanun
-Küçükleri munzır neşriyattan koruma kanunu
-Basma yazı ve resimleri derleme kanunu
-Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun
-Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun
-İktisadi müesseselerde mecburi Türkçe kullanılması hakkında kanun
-Yazılı ve basılı kağıtların kese kağıdı olarak kullanılmamasına dair kanun
-Basın kartı yönetmeliği
-Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yapılacak radyo ve televizyon yayınları hakkında yönetmelik
-Türk medeni kanunu
-Borçlar kanunu
-Türk ticaret kanunu
-Organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkında kanun
-Türk ceza kanunu
-Terörle mücadele kanunu
-Ceza muhakemesi kanunu
-Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
-Dernekler kanunu
-Tüketicinin korunması hakkında kanun
-Yardım toplama kanunu
-Polis vazife ve selahiyetleri kanunu
-Emniyet teşkilatı kanunu
-Sigorta murakabe kanunu
-Askeri ceza kanunu
-Gelir vergisi kanunu
-Devlet memurları kanunu
-Siyasi partiler kanunu
-Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun
-Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit