» Politika Siyaset » Araştırma-İnceleme
Madalyonun İki Yüzü

Madalyonun İki Yüzü
Doğru İnsan , Adil Devlet

Yazar
Rıza Müftüoğlu
Yayınevi
Kariyer Yayınları

ISBN
9786059916448
Basım Tarihi
Ekim 2017
Sayfa sayısı
224 sayfa
Boyutlar
14.00 x 23.00 cm

Toplumsal ilişkilerde önemli olması gereken ölçü "İyi insan", "Ahlaklı insan", "Adaletli insan" ve benzeriyüksek değerler olmalıdır.

Devlet yönetiminde ise liyakat, adalet ve dolayısıyla toplumu hiçbir ayrıma tabi tutmadan hizmet etmek esas olmalıdır.


Kur'an esaslarının neticesi olan yüksek değerleri değilde sadece Yüce Allah'ın değerlendirebileceği ibadetle ri; namazı, orucu, haccı esas alırsak hem yanılgıya düşebilir hem de insanların ve devleti yönetenlerin bizi  istismar edip kullanmalarına sebebiyet verebiliriz.


İslam bir dindir. Müslüman kişi dinden, ilahi mesajdan faydalanmayı kabul eden insandır. İslam iyi, güzel, doğru olandır. Müslümanın yaptığı iş, bütün ibadetlerine rağmen iyi, güzel ve doğru değilse orada İslam yok tur. Çünkü ahlaksız bir din olmaz.


Din istismarcılarının elinden toplumu kurtaramadıktan sonra yükselemeyiz.


Bugünkü durumumuzdan kurtulmanın yolu iyi insanların yetişmesi ve iyi insanların toplumda öne çıkartıl masıdır.


İyi insanların öne çıktığı toplumlar yükselmekte olan toplumlardır.


İyi insanların okuyup, anlatmaları ve iyi bir insanlık için mücadele etmeleri dileğiyle..

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit