» Ekonomi » Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yazar
R. Wayne Mondy
Judy Bandy Mondy
Çeviri
Burcu Kümbül Güler
Ece Ömüriş
Papatya Şenol
Sabah Balta
Sahra Sayğan Tunçay
Tuğba Pala
Doğa Başar Sarıipek
Ebru Günlü Küçükaltan
Beril Dönmez
Ahmet Erkuş
Engin Deniz Eriş
Işıl Özgen
Devrim Yılmaz
Özlem Çakır
Aslı Geylan Yılmaz
Yayınevi
Nobel Akademik Yayıncılık

ISBN
9786053207474
Basım Tarihi
Kasım 2017
Sayfa sayısı
426 sayfa
Boyutlar
21.50 x 27.50 cm

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerde; planlama, seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, ücret ve diğer ödemeler yönetimi, kariyer yönetimi, iş ve işveren ilişkileri, sendikalarla ilişkiler, sağlık ve güvenlik konuları, yasalara uygunluğun gözetilmesi, iş analizi, stratejik planlama, işgücü çeşitliliği gibi çeşitli konularda stratejiler oluşturan ve uygulayan bir işlevdir.


İKY, hızla değişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün kendini yenilemektedir. Dolayısıyla İKY ile ilgili tüm konuları, güncel gelişmeleri, yasal gereklilikler ile uluslararası İKY'yi de ele alan, kavramsal bilgilerin yanında çeşitli araştırma sonuçları ve örnek olaylara da yer veren bu eser, akademik çalışmalara ve İKY alanındaki uygulamalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Kitabı benzer kitaplardan ayıran özelliği, İKY ile ilgili konuları kuramsal, araştırma odaklı ve uygulamalı olarak ele almış olmasıdır. Bu doğrultuda, on dört bölümden oluşan kitapta, her bölüm sonrasında yer verilen bölüm özeti, konuyla ilgili anahtar kavramlar, tartışma soruları, okuyuculara bilgilerini ölçme olanağı sunan test soruları, örnek olaylar, bölüm kaynakçası ve İKY ile ilgili web sayfaları konuların özümsenmesine destek olmaktadır.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit