» Ekonomi » İşletme, Muhasebe, Maliye
Postmodern Tüketim ve Moda Satın Alma Davranışı

Postmodern Tüketim ve Moda Satın Alma Davranışı

Yazar
Didem Zeynep Bayazıt
Yayınevi
Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar

ISBN
9786052323212
Basım Tarihi
Kasım 2017
Sayfa sayısı
160 sayfa
Boyutlar
16.00 x 24.00 cm

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde, literatürdeki teorik bilgiler verilip, diğer bölümde moda satınalma üzerine hazırlanan araştırmaya ait bulgulara yer verilmiştir. Birinci bölümde, tüketim kültüründen postmodern tüketim kültürüne geçiş süreci irdelenmiş ve postmodern tüketim kültürüne etki eden faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, moda kavramı, kronolojik olarak modanın toplumsallaşması ve ilgili kuramlarından bahsedilerek, moda satınalma davranışı ile ilgili literatürdeki bulgulara değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, İstanbul'daki moda tüketicilerine yapılan uygulamada, moda tüketici tipleri ile moda satınalma davranışı arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve bu ilişkiye etki eden diğer değişkenler ortaya çıkarılmıştır.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit