» Akademik » Eğitim » Diğer
Bilgi Eğitim ve Yönetim Bağlamında Çağdaş Toplum

Bilgi Eğitim ve Yönetim Bağlamında Çağdaş Toplum

Yazar
Musa Gürsel
Yayınevi
Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar

ISBN
9786052411360
Basım Tarihi
Aralık 2017
Sayfa sayısı
202 sayfa
Boyutlar
13.50 x 21.00 cm

Küreselleşme dönemine geçişle birlikte, Sanayi Devrimi'nden beri süregelen sosyal ve ekonomik yapılar yeniden şekillenmeye ve gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte yeni bir toplumsal ağ oluşturmaya başlamıştır. Bu yeni tarihsel süreci ifade eden terimler, değişim, esneklik ve düzensizliktir. Bu çağda örgütler arası rekabet artmakta, değişim ve belirsizlik hız kazanmakta ve bilgi stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Günümüz örgütlerinde, sermaye olarak paranın yerini bilginin almaya başlamasıyla birlikte, sürekli öğrenme ve bilgilenme olgusu, kurumlar arası rekabetin anahtarı durumuna gelmektedir. İşte bu çalışma, çağa ilişkin değişim ve gelişim sürecini, belli bir ölçüde tanıtmayı amaçlamaktadır.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit