» Hukuk » Hukuk Üzerine
Taşıma Hukuku

Taşıma Hukuku
Deniz Ticareti Hariç

Yazar
Burak Adıgüzel
Yayınevi
Adalet Yayınevi

ISBN
9786053004455
Basım Tarihi
Nisan 2018
Sayfa sayısı
317 sayfa
Boyutlar
16.00 x 23.50 cm

Taşıma hukuku, 6762 sayılı TTK'da kıymetli evrak kitabının içinde bir bölüm iken, "Taşıma İşleri" başlığı ile 6102 sayılı TTK'nın dördüncü kitabı olmasıyla daha önemli bir hâle gelmiştir. Zira taşıma hukukuna ilişkin hükümler, 6762 sayılı TTK döneminde hukuk fakültelerinde neredeyse hiç ele alınmazken, 6102 sayılı TTK'nın yürürlüğe girmesinde sonra ayrı bir ders olarak okutulmaya başlamıştır.


Esasen fakültemiz bünyesinde lisans eğitiminde bir sigorta ve taşıma hukuku dersi bulunması, bu kitabın hazırlanması düşüncesini oluşturdu. Bunun yanında, artık birçok hukuk fakültesinde zorunlu ya da seçmeli olarak ayrı bir taşıma hukuku dersi olduğu gibi, akademik hayatta taşıma hukuku üzerine çalışan öğretim üyesi meslektaşlarımın da yüksek lisans ve doktorada taşıma hukukuna yönelik dersler vermesi, bu kitabın hazırlanmasına beni teşvik etti.


Kitapta, TTK'nın beşinci kitabı olan "Deniz Ticareti" hükümleri ele alınmamıştır. Zira deniz ticaret hukuku, başlı başına kendine özgü hükümleri içerisinde barındıran ve bu nedenle birçok hukuk fakültesinde ayrı bir ders olarak eğitim konusu oluşturan bir ana bilim dalıdır. Sadece deniz ticaretinin taşıma hukuku ile kesiştiği yerlerde deniz ticaretine ilişkin bazı hususlara değinilmiştir. Bu nedenle de kitabın isminde özellikle deniz ticaretinin hariç olduğu belirtilmiştir.


Taşıma hukukunun yeknesak bir düzenlemeye tabi olmayıp, gerek yurt içi taşımalarda gerekse uluslararası taşımalarda taşıma yöntemlerine göre farklı düzenlemelere sahip olması, TTK'nın "Taşıma İşleri" kısmı esas olmakla beraber, diğer taşıma hukuku düzenlemeleri kapsamında da konuyu ele almamızı gerektirdi. Bu nedenle her bir taşıma yöntemine ait taşıma hukuku kurallarını, ilgili bölümlerdeki düzenlemeleri bağlamında ele aldık.


Kitabın hem hukuk fakültesinde lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilere hem de taşıma hukukunda çalışan akademisyen meslektaşlarıma faydalı olmasını ümit ediyorum.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit