» Politika Siyaset » Araştırma-İnceleme » Güncel Siyaset
Sultan Methiyesi

Sultan Methiyesi

Yazar
Mesut Sivri
Yayınevi
Bilge Karınca Yayınları

ISBN
9786052142233
Basım Tarihi
Mayıs 2018
Sayfa sayısı
208 sayfa
Boyutlar
13.50 x 21.00 cm

BirtaraftaTürkMilletinekendiadıylaanılan(Türkiye)bağımsızbirülkearmağanedenAtatürk,

BirtaraftakeşkeonlarkazansaydıvekalsaydıdaMustafaKemalolmasaydıdiyerekişgalciYunan'ıhasretleananTürkveAtatürkdüşmanları,Birtarafta15yıldaCumhuriyet'inülkekalkınmasınakattığıfabrikalar,endüstrikuruluşları,eğitimkurumları,hastahanelervesaymaklabitmeyenkazanımlar,

Birtaraftaiseülkeninvemilletinmillivarlıklarınıtümkazanımlarmısatasatabitiremeyentalancılar,yiyiciler, 

Birtaraftayoktanvaredilen;milletegüven,düşmanakorkusalanAtatürkçüTürkordusu, 

BirtaraftaiseTürkOrdusunuiçerdenvuran,ABDpatentlibirimamınhainleri, 

BirtaraftabutopraklarüzerindeyaşayanvekanıylaCumhuriyetikuraninsanlaraadınınTürkolduğunugururlasöyleyenvesöyletenAtatürk,

BirtaraftaTürk'üveTürklüğükaralayan,Türk'tenbaşkaherkesindostuolanakılhastaları, 

Biryanda"yükselTürkseniniçinyüksekliğinsınırıyok,"diyenAtatürk,

BiryandaiseasilTürkMilletineveancakAtamızınbüstlerine,heykellerine,resimlerine,ailesininmanevihatırasınasaldıranyobazlarveahlaksızlıklarıylaözdeşleşenzavallılar.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit