» Eğitim » Dil Öğrenimi
Arap Dili ve Belagatında Lafız ve Anlam

Arap Dili ve Belagatında Lafız ve Anlam

Yazar
M. Akif Özdoğan
Yayınevi
Ensar Neşriyat

ISBN
9786059519892
Basım Tarihi
Kasım 2018
Sayfa sayısı
304 sayfa
Boyutlar
13.50 x 21.00 cm

Bu kitapta, belagat kapsamında ortaya konan teorilerden hareketle, belagatte lafız-anlam ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. Girişte, dil bağlamında lafız ve anlam olgusu genel hatlarıyla ele alınmıştır. Birinci bölümde, lafız-anlam olgusunun ortaya çıkış nedenleri incelenmiştir. İkinci bölümde, lafız ve anlamın kavramsal alanı ele alınmış; bu çerçevede, konuyla ilgili temel kavramlar, lafız ve anlamın belagatle ilişkisi, belagatte lafız-anlamla ilgili kavramlar, lafız ve anlamın ayrışmazlığı ve lafzın anlama delaletinde etkili olan unsurların ne olduğu konuları irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, lafız, anlam ve bu ikisi arasındaki ilişki üzerine, klasik dönemde geliştirilen teoriler ele alınmış ve bu teorilerin sahiplerinin konu ile ilgili bakış açıları değerlendirilmiştir. Ayrıca bu yaklaşımlara göre edebî sanatların tasnifi ve konu ile ilişkisi tespit edilmiştir. Dördüncü bölümde ise modern dil biliminde, lafız ve anlama yaklaşımlar, klasik dönem ile yer yer karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede yapısalcılık, semantik (anlambilim), üslûp, belagat (retorik) ve iletişim bilimlerinin, lafız ve anlamla ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit