» Tarih » Araştırma - İnceleme
Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazı Harekatları

Trablusgarp Savaşı'nda İtalyan Donanmasının Çanakkale Boğazı Harekatları
Alman Belglerine Göre

Yazar
Sezen Kılıç
Yayınevi
Türk Tarih Kurumu Yayınları

ISBN
9789751635556
Basım Tarihi
Kasım 2018
Sayfa sayısı
214 sayfa
Boyutlar
16.00 x 24.50 cm

Osmanlı Devleti'nin son 50 yıllık askeri, siyasi ve ekonomik alanında Almanya ve Almanlar çok önemli ve yoğun bir yer teşkil etmiştir. Özellikle 2. Abdülhamit'in daveti üzerine Osmanlı topraklarına 1882'den itibaren gelmeye başlayan Alman subaylarının bir kısmı Osmanlı ordusunun ıslahı için çaba harcarken bir kısmı ise sadece Alman silahları ile Osmanlı ordusunu donatmak ve bundan da şahsi menfaat elde etmek istemiştir. Bu şekilde hareket eden Alman subaylarından biri olan Emekli Deniz Binbaşı Heinrich Mayer'in Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı ordusunu silahlandırma teklifi Osmanlı makamlan tarafından reddedilmiştir.

Bunun üzerine Mayer, soluğu Berlin İtalyan Büyükelçisi'nin yanında almış ve daha önce defalarca İstanbul'a gelerek Osmanlı ordusu ile birlikte Boğazların tahkimatları hakkında edindiği istihbaratı İtalyanlar ile paylaşmak istediğini açıklamıştır. Bu doğrultuda Mayer, Trablusgarp Savaşı'nda beklediği zaferi kısa sürede elde edemediği için hem kendi hem de dünya kamuoyu karşısında zor duruma düşen İtalyan hükümetini, Çanakkale Boğazına donanmasıyla iki harekât yapması ve bu suretle Osmanlı hükümetine barışı zorla dikte ettirmesi konusunda ikna etmiş ve bu harekâtlara bizzat katılarak rehberlik yapmıştır. Bu eserde ilk kez Alman arşiv belgelerine dayanılarak İtalyan donanmasının Mayer'in rehberliğinde yaptığı iki Çanakkale Boğazı harekâtı anlatılmıştır.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit