» Eğitim » Diğer
Bulgarca Fiilerin Çekim Sistemi

Bulgarca Fiilerin Çekim Sistemi

Yazar
Serkan Cömertel
Yayınevi
Ceren Yayıncılık

ISBN
9786059490320
Basım Tarihi
Kasım 2018
Sayfa sayısı
488 sayfa
Boyutlar
13.50 x 19.50 cm

Son yıllarda Balkan ülkeleri arasında giderek gelişmekte olan ilişkiler Balkan dillerinin öğrenilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bir Balkan dili olan Bulgarcanın öğrenilmesi de günümüzde önem arz etmektedir. Fakat Bulgarca hem fonetik hem de morfolojik olarak farklı bir yapıya sahiptir. Bu farklılık Bulgarcanın öğrenilmesinde güçlükler yaratmaktadır. Bulgarca öğrenmede en büyük iki zorluk morfolojik yapı içindeki isimler ve fiiller konusudur.

Bulgarcadaki zorluk, isimlerin gramatik cinsiyet kategorisinden ve fiillerin çekim sistemi ile görünüşünden (aspekt) kaynaklanmaktadır. Fiillerin isimlere göre daha girift bir hâl arz ettiği ortadadır. Bu çalışma, Bulgarcadaki fiilleri çeşitli yönlerden ele almakta; çekim özelliklerini ve görünüşlerini tespit ederek tanımlamaktadır. Çalışmanın amacı fiillerin incelenmesinde, kullanımlarında, tasniflerinde merkez noktaya çekim sistemini ve bu sistemle bağlantılı fiillerin görünüşünü oturtmaktır.

Çalışmamız fiil morfolojisinde Bulgarca özellikleri ön planda tutarak Türkçe fiillerle karşılaştırmalı bir çalışma ortaya koymaktadır. Türkiye'de Bulgarca alanında yapılan bu tarz çalışmalar yok gibidir. Bu bakımdan bu çalışma Bulgarca öğreniciler için, bu alanda çalışmalar yürütenler için ve bu dile ilgi duyanlar için hiç şüphesiz ki yararlı bir kılavuz olacaktır.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit