» Hukuk » Hukuk Üzerine » Kanun ve Uygulama Kitapları
Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

Yazar
Güven Yarar
Yayınevi
On İki Levha Yayınları

ISBN
9786057542670
Basım Tarihi
Kasım 2018
Sayfa sayısı
240 sayfa
Boyutlar
16.00 x 23.50 cm

Tarihin en eski dönemlerinden beri devletler yabancılara haklar tanıma konusuna tereddütle yaklaşmıştır. Bu tereddütlerin sonucu olarak yabancılara bazı haklar ya hiç verilmemiş ya da belli kısıtlamalar getirilerek tanınmıştır. Bu kısıtlamaların en yaygın görüldüğü alanlardan biri de yabancıların taşınmaz mal edinmeleridir. Nitekim toprak devletin asli unsurlarından biridir ve yabancı tarafından mülkiyet hakkına konu olabilmesi bazı tartışmaları beraberinde getirir. Çalışmamızda mülkiyet hakkı bağlamında yabancıların taşınmaz mal edinmelerinin esasları, konunun karşılaştırmalı hukuktaki yeri ve geçmişten günümüze değişen koşulları hukuki açıdan incelenmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Taksit Seçenekleri

30 TL
50 TL
75 TL
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit
2 Taksit
4 Taksit
6 Taksit